Cep Barter
Kapat

Ana Sayfa > Barter Sistemi > Örnek Barter İşlem Protokolü
Örnek İşlem Protokolü

Örnek Barter İşlem Protokolü

1- Taraflar

Alıcı üye : EKOFARM GÜB. MAD. TARM. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Satıcı üye : KIRDEMİR MAKİNA SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ
Barter şirketi : ANADOLUBARTER (Doğrudan taraf olmayıp, sözleşmenin ifasındaki ilgisine binaen atıfta bulunulmuştur.)

2- Barter Sistemine İlişkin Genel Hükümler

Alıcı ve satıcı firma olarak aşağıda yazılı genel ve özel şartlarda tam mutabakata varılmıştır.

 1. İşleme konu olan mal veya hizmetin ödenmesi tarafların üyesi bulundukları ANADOLUBARTER sisteminin kıymetli evrakı olan ANADOLUBARTER çeki ile yapılacaktır. İşlemin nakit ve barterli bedeli üzerinden tahakkuk eden %5 oranındaki komisyon sözleşme ile birlikte ANADOLUBARTER’a ödenecektir.
 2. Taraflar arasında satışa konu olan mal veya hizmetle ilgili fiyat, kalite, teslim süresi, taraf aidiyeti, tescil mükellefiyeti konularında tam mutabakata varılmıştır. Aramızda çıkacak uyuşmazlıklarda işlemin geçerliliği veya gerçekliği bakımından ANADOLUBARTER sorumlu olmayacağını bilir ve kabul ederiz. Barter şirketine yöneltilen taleplerimizde ANADOLUBARTER kayıtlarının öncelikle geçerli olacağını kabul ederiz.
 3. Alıcı olarak: iş bu sözleşmenin ödeme ifası amacıyla kestiğim Barter Çeki’nin ANADOLUBARTER nezdinde ki cari hesaplarım üzerindeki tüm hukuki sonuçlarını bildiğimi, ANADOLUBARTER’ın, barter çekine dayanarak cari hesabıma barter çeki miktarı ve tahakkuk edecek %5 oranındaki komisyon miktarı kadar borçlandıracağını, barter çekini imzalamış olmakla satıcı ile temel ilişkimden bağımsız olarak borç doğuracağını bildiğimi, kabul ve beyan ederim.
 4. Onay talebi ANADOLUBARTER’a tarafımızdan yöneltilmiş olup, iptali söz konusu değildir. İptal taleplerinin barter üyelik sözleşmesi hükümlerine uygun olarak ANADOLUBARTER tarafından incelenip karara bağlanacağını kabul ederiz. İşlem niteliğinin, taraflar olarak ifa performanslarımızın ve/veya hesap bakiyelerimizin gerektirdiği durumlarda ANADOLUBARTER’a işlem iptali yetkisi verdiğimizi beyan ederiz.
 5. Alıcı firma tarafından tarafıma verilmiş bulunan yetki kodu yazılmış barter çekinin ANADOLUBARTER’a ulaşmadan gereken suretini satıcı firma olarak en geç bir hafta içerisinde ANADOLUBARTER’a ulaştırmak zorunda olduğumu, barter çekini ulaştırmaz isem, bu satış bedelinin cari hesabıma eklenemeyeceğini bilir ve kabul ederim.
 6. Alıcı ve satıcı olarak aşağıda yazdığımız özel şartlar bölümünde satışa konu olan mal veya hizmetin nitelikleri ile ilgili verdiğimiz bilgilerin doğru olduğunu, gerekli inceleme ve muayene kontrollerinin yapıldığını beyan ederiz.
 7. Alıcı ve satıcı olarak, taraf olduğumuz işlemlerde ANADOLUBARTER’la aramızda akdetmiş olduğumuz barter üye sözleşmesi içeriğine aykırı hüküm tesis edemeyeceğimizi, bu kabil hükümlerin ANADOLUBARTER için geçerli bağlayıcı olmadığını bilir ve kabul ederiz.
 8. Alıcı ve satıcı olarak aramızda tanzim edilen iş bu sözleşmeye ve diğer barter enstrümanlarına temsil ve ilzamı beyan ederler. ANADOLUBARTER tarafından yetkili imzasını taşımayan protokollere işlem onayı verilmeyeceğini, verilen işlem onaylarının iptal edileceğini biliriz.
 9. Tarafların yukarıda yazılan adresleri ihtilaf vukuunda resmi tebligat adresleridir.
 10. ANADOLUBARTER’ın da dahil olduğu veya edileceği ihtilaf vukuunda Adana Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

3- Özel Şartlar

 1. Alım ve satıma konu olan mal/hizmetin
  Cinsi: Kömür paketleme, eleme, kırma ve presleme tesisi.
  Birim Fiyatı : Ekteki sözleşmedeki gibi.
  Miktar / Adet :
  Toplam Bedel : 350.000YTL+KDV
 2. Satıcı firma Kırdemir Makina’dan alıcı firmaya garantörlük sağlamak adına nakit bölüm için 175.000YTL‘lık teminat senedi alınmıştır. İş kusursuz ve gününde teslim edildiği takdirde tarafların olurunu almak suretiyle teminat senedi iade edilecektir. Alıcı firmadan da finansal açık doğmamsı için 175.000YTL.lık ortaklar kurulunun imzasını taşıyan teminat senedi alınmıştır. Firmalardan satıcı işi kusursuz, diğeri de alıcı sisteme mal vererek borcunu kapattığında teminat senetleri iade edilecektir.
 3. İşin tamamı 80 günde teslim edilecektir. Sözleşme şartları yerine getirilmediği takdirde alıcı ile satıcı firma arasında yapılan sözleşmedeki cezai şartlar geçerli olacaktır.
 4. Alıcı firma sisteme vereceği kömür ile organik gübrenin fiyatını toptan satış fiyat listesi üzerinden %10 indirim yapmayı taahhüt eder.
 5. Alıcı firma, satıcı firmanın barter kredisini serbest bırakması için yazılı talimat vermek zorundadır. Kısacası satıcı firma teslim ettiği mal kadar barter kredisini kullanabilir.
 6. Nakliye+montaj+ KDV ve nakit ödeme kısımları ekteki sözleşmede belirtildiği gibidir

İş bu protokol…./…. 200… tarihinde taraflar arasında tanzim ve imza edilmiş olup, aslı yerine kaim olmak üzere suret olarak ANADOLUBARTER bilgisine de sunulacaktır.