Cep Barter
Kapat

Ana Sayfa > Barter Sistemi > Örnek Barter İşlemi
Örnek Barter İşlemi

Örnek Barter İşlemi

ANADOLUBARTER, tüm üyelerinin arzlarını ve talepleri Barter Data Merkezinde toplar ve değerlendirir. Yapılan değerlendirme neticesinde arz ve talebin karşılaştırılmasıyla alıcı ve satıcı üyeler ANADOLUBARTER şirketi tarafından bilgilendirilir. Bilgilendirme bilgi iletişim (e-posta, kitapçık, web sayfası vs.) kanallarından Barter Data Merkezine ulaşarak, tüm arz ve talep sahibi firmalar arasında yapılabilir.

Alıcı ve satıcı firmalar, direkt veya Barter Şirketi vasıtasıyla, sistem dahilinde karşı karşıya gelerek mal veya hizmetin fiyatı, kalitesi, teslimat süresi, nitelik ve nicelik bilgileri hakkında mutabık kalırlar.

Herhangi bir üye firma tarafından pazarda bulunmayan bir mal talep ediliyor ise; Anadolu Barter Portföy , Broker ve Franchise ağı ile söz konusu malı Barter Sistemine dahil etmek için gerekli faaliyetlerde bulunur.

Örneğin :

ANADOLUBARTER’e üye 3 firma var. Bunlardan 1. si Turizm, 2. si İnşaat, 3. sü de Gıda firması. Bu üç firmanın da değişik ürüne ihtiyacı var. Yani turizm’in gıdaya, inşaat firmasının turizme, gıda firmasının da inşaat firmasına ihtiyacı var. Gıda Firması, mevcut depo ve kullanım alanı yetersiz olduğu için faaliyetini dar bir mekanda sürdürmektedir. Bu sebeple yatırım yapmak istiyor. Stokta da yeterince ürünü var. Bunun için bir çözüm ortağına ihtiyaç duymaktadır. Anadolu Berter burada devreye giriyor. Gıda firmasına inşaat hizmeti, turizm şirketine gıda, inşaat şirketine turizm (otel) buluyor. Taraflar önce sırasıyla fiyat,teslimat, satış sonrası hizmet gibi teknik konularda anlaştıktan sonra brokerlerinin nezdinde yada kendi aralarında Berter işlem protokolü yaparlar. İşlem protokolünden sonra , kendilerine ANADOLUBARTER şirketi tarafından verilen ve banka çekleri gibi ciro edilemeyen Barter Çeklerini kullanırlar. Barter Çeki, üzerinde TL cinsinden tutarın yazılı olduğu, mal veya hizmeti alan tarafından imzalanıp kaşelendiği, ANADOLUBARTER şirketinin kıymetli evrakıdır. Barter Çeki ile gerçekleşen Barter işlem detayları, ANADOLUBARTER şirketi merkezine bildirilerek işlem için Satış Yetki Kodu talep eder. Satıcı ürünü teslim etmeden ve faturasını kesmeden önce, Barter Şirketi Merkezinden Satış Yetki Kodunu almak zorundadır. Satış Yetki Kodu alıcının, alım yapmak için yeterli kredi sahibi olup-olmadığını gösterir. Anadolu Berter, üyenin talebini değerlendirmeye alır imza ve kredi durumunu inceledikten sonra varsa kredisi yetki kodunu verir. Alıcı Firma aldığı Yetki Kodunu Barter Çekinin üzerine yazarak iki nüshasını satıcı firmaya verir.. Satıcı firma aldığı iki nüsha Anadolu Barter Çekinin birinci nüshasını ANADOLUBARTER Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde ulaştırmak zorundadır. Satış Yetki Kodu verilmeyen işlemler geçersizdir. Üyelerin kötü niyetli kişilere karşı uyanık olmaları gerekmektedir. Bütün bu işlemleri için mutlaka ve mutlaka Broker’lerini kullanmalıdır.

Barter Şirketine teslim edilmiş Barter Çekleri dikkate alınarak, alıcı firmanın Cari Hesabına borç, satıcı firmanın Cari Hesabına da alacak kaydedilir. Böylelikle satış işlemleri gerçekleşmiş olur.