Cep Barter
Kapat

Ana Sayfa > Anadolu Barter KOBİ > BARTERKOBİ Finansmanı
BARTERKOBİ Finansmanı

Barter Kobi Finansmanı

Kobi'nin açılımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler demektir. Bu kavramı biraz açmak gerekirse nispeten az sayıda işçi çalıştıran, bağlı şirket niteliğinde olmayan, bağımsız karar alabilme özelliğine sahip ekonomik teşebbüslerdir. Sermaye piyasaları açısından ise, genellikle Anadolu’da faaliyet gösteren ve İMKB ölçeğine göre küçük sayılan, gelişme potansiyeli olan şirketlerdir. Bu şirketler genelde finansmanlarını banka kredisi ile sağlamaktadırlar.

Kobi tanımında da belirtildiği üzere KOBİ statüsündeki şirketler ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Bu tür şirketlerin gelişmesi şüphesiz ülke ekonomisinin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır. Kobi’lerin varlıklarını sürdürebilmesi için güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu güçlü ekonomik altyapı içinde finansman sorunlarını çözmelidir. Bankacılık sektörünün Kobilere sağladığı kaynaklar bu şirketlerin gelişmesi için yeterli olmamakta ve kullanılan krediler de bu şirketlere ağır bir yük getirmektedir...

Bu sorunun aşılması için ANADOLUBARTER, Kobi’ler için özel bir statü geliştirmiştir. Kobi’lere yönelik böyle bir pazarın kurulması ile hem Kobilerin gelişmesi için gerekli finans sağlanmış olacak hem de Bölgesel bazda şirketlerin piyasaya katılımının artması ile birlikte, pazarını büyütmek istediği halde dar imkanlar yüzünden büyüyemeyen Kobilere ANADOLUBARTER gerekli barter finansal desteğini aktif bir şekilde sağlayacaktır. Firmalara 12 ay vade ile Barter Kredisi imkanı sağlanmış olup, firmalar geri dönüşümü yine kendi ürettikleri mal ve hizmetlerle sağlamış olacaklardır. 12 Ayın sonunda mal ve hizmet ile borç ödenmediği takdirde üye Kobi firması borcunu faizsiz olmak şartı ile nakit ödeyebilecektir. Bu sebepledir ki Barter sistemi KOBİler için en uygun finansman modelidir. Barter Sistemini KOBİ’ler Finansman Sistemi olarak kullandığı oranda nakit tasarrufu sağlarlar.

KOBİ’ler hem genel giderlerini hem de özel giderlerini mümkün olduğu oranda ANADOLUBARTER Ortak Pazarı'dan karşılayabilirler. Dolayısıyla kendi ürünleriyle yaptıkları satın alma girdilerden kurtuldukları için önemli karlar elde ederler. Ekonominin iniş ve çıkışlarından, manipülasyon, devülasyondan ve krizlerden etkilenmezler.

ANADOLUBARTER Ortak Pazarı; KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı olan ve mali yapısını bozan stok maliyetinden kurtarmış olur. ANADOLUBARTER Ortak Pazarına üye olan KOBİ’ler, stokta tutulan ürünlerini ANADOLUBARTER Ortak Pazarındaki binlerce üyeden ihtiyaç sahibine satarak stok maliyetinden de kurtulmuş olurlar.

KOBİ’ler, şüpheli alacaklarını da barter sistemine dahil ederek riskli satışlardan uzaklaşırken, riskli satışları da barter sistemine yönlendirerek şüpheli alacaklardan kurtulmuş olur ve Mali yapıları ile pazarlarını düzelterek doğru büyüme sağlayarak rakipleriyle rekabet edebilme gücü elde ederler. Kurumsallaşma adına doğru adım atmış olurlar.

Barter Sistemi Kobiler için ideal bir finans modelidir. KOBİ’ler, farklı sektörlerden değişik konularda hizmet veren kuruluşlar olduğundan Barter Sistemi’ni çok iyi kullanabilecek kapasiteye sahiptirler.

Çünkü KOBİ’ler hem genel giderlerini hem de özel giderlerini mümkün olduğu oranda Barter Ortak Pazarı’ndan karşılayabilir. Kısıtlı imkanları nedeniyle düşük kapasitelerde çalışarak, en az stok ile varlıklarını sürdürmek durumunda olan işletmeler kimdir denilse özetle: