Cep Barter
Kapat

Ana Sayfa > Anadolu Barter SİGORTA > Çifte Güvence: Poliçe ve Barter
SİGORTA Çifte Güvence: Poliçe ve Barter

Çifte Güvence: Poliçe ve Barter

Sigorta bir risk yönetim felsefesi içerisinde, riskin transferini sağlayan bir araçtır. Barter ise, sadece fiziki risklerini değil aynı zamanda operasyon el risklerini belirler ve bu risklerine karşı bir güvence oluşturmasını sağlar...

Günümüzde finansal mühendislik adı altında birleşen risk yönetimi araçları sadece finansal riskleri değil, aynı zamanda diğer tüm riskleri de belirlenmesini ve teminat altına alınmasını sağlar.. Bu bağlamda, ANADOLUBARTER öncelikle risklerin tespitini belirler alıcı - satıcı tarafları bir araya getirir ve tarafların yapacağı barter işlem protokolü ile çifte güvence altına alır.

Sigorta; sigortacının alacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesini öngören çift taraflı bir sözleşmedir.

Sigorta sözleşmesinin geçerli bir sözleşme olabilmesi için tarafların, teminat altına alınmak istenen riziko,sigorta konusu, sigorta bedeli, sigorta süresi, sigorta şartları ve prim üzerinde yapacakları ek bir protokol ile mutabık kalmaları gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında Sigorta poliçesi sigorta akdinden sonra, ona dayanılarak verilen tek taraflı bir belgedir. Sigorta sözleşmesi, sigortalının teklifi, sigortacının kabulü ve sigorta priminin ANADOLUBARTER çeki ile ödenmesiyle yürürlük kazanır. Tarafları bir araya getiren ANADOLUBARTER, alıcı ve satıcı firmaların yapmış oldukları işlem protokollerine istinaden alım limiti olan firmaya yetki kodunu vermekle satış ve alış işlemlerini gerçekleştirir. Sigorta şirketi poliçe bedelini barter çeki ile peşin aldığından sigortalıdan ayrıca nakit para isteyemez. Sigorta şirketi bu satış işleminde kazandığı barter parası ile ihtiyacı olan (kargo, medya, matbaacılık, cet ring gibi) mal veya hizmeti satın alarak barter sistemindeki alacağını para kullanmadan tahsil eder. Böylelikle bu işlemden dolayı sigorta şirketi, tahsilat riskinden, hizmeti alan firma da nakit para ödemekten kurtulmuş olur. Barter Sigorta’da poliçe dağıtım kanalları genellikle Barter Franchiseeleri ve brokerleridir.

Barter sistemi diğer sektörlerde olduğu gibi Sigorta şirketleri için de önemli bir finans modelidir. Sigorta Şirketleri hem genel giderlerini hem de özel giderlerini mümkün olduğu oranda ANADOLUBARTER Ortak Pazarından karşılayabilirler. Dolayısıyla kendi ürünleriyle yaptıkları satın alma girdilerden kurtuldukları için önemli karlar elde ederler. Ekonominin iniş ve çıkışlarından, manipülasyon, devülasyondan ve krizlerden etkilenmezler.

ANADOLUBARTER Ortak Pazarı; Sigorta şirketlerinin en büyük sıkıntısı olan ve mali yapısını bozan haksız rekabetten, düşük fiyata poliçe satma riskinden kurtarmış olur.

Sigorta Şirketleri şüpheli alacaklarını da barter sistemine dahil ederek riskli satışlardan uzaklaşırken, riskli satışları da barter sistemine yönlendirerek şüpheli alacaklardan kurtulmuş olur ve Mali yapıları ile pazarlarını düzelterek doğru büyüme sağlayarak rakipleriyle rekabet edebilme gücü elde ederler.